Vrijwilligers

Goh wat hebben wij een klussenlijst voor 2015!

 

Wat zou het ons helpen als we op de boerderij met elkaar deze lijst inkorten door gezellig met elkaar samen te werken op een fijne vriendelijke open manier! Kijk wat de ont-moeting je oplevert bij ons op de Oase.

Vele handen zijn nodig in de tuin en in het huis. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die zich verbonden voelen met De Oase en graag de handen uit de mouwen steken. Wij gaan voor de WIN-WIN situatie.

Jij komt wat brengen en wat halen en wij doen datzelfde.                           Wie weet wat wij jou te bieden hebben en jij ons!♥

De Oase is opgezet als een stichting die het wonen en werken mogelijk wilt maken. Deze draagt zorg voor de gebouwen en activiteiten. Op termijn wil de stichting nieuwe ruimtes realiseren, en de gebouwen en het terrein kopen van de eigenaar.

Voor de korte termijn betekent dit, dat er geld nodig is voor de verbouw van de koeiendeel, zodat een appartement , een creatieve ruimte en 6 slaapkamers incl sanitair gebouwd kunnen worden.

In 2015 gaat het gebeuren! Wij gaan onze plannen realiseren!

 

Elke donatie is welkom!

 

Triodos Bank

Rek. no.: NL55 TRIO 0197 6487 70

BIC: TRIONL2U

t.n.v. Stichting De Oase

Hartelijk dank !   Thanks!   Tige Tank!   Namasté!   Merci!   Mange Tak!   Oaie Nsoai!   Rasjang Mo!